Pamokos I kursas
8 Pamoka

KAIRĖS RANKOS PADĖTIS IR PIRMIEJI VEIKSMAI
Paruoškite kairę ranką akordo atlikimui: įremkite kairės rankos nykštį į grifą ir ištieskite pirštus. Po to sulenkite pirštų sąnarius, kad pirštai nesiliestų vienas prie kito.
Uždėkite 1,2,3,4 pirštus ant grifo taip, kad 1 pirštas būtų pirmame skirsnyje, 2- antrame,3- trečiame,4- ketvirtame.
Nykštis remiasi į grifą iš kitos pusės, panašiai toje pozicijoje kur yra smilius.
Pirštai1,2,3,4 nusileidžia ant stygų panašiai kaip plaktukai. Spaudžiama kuo arčiau slankstelio.
Pirštus pakeliant nuo stygų nereikia daryti judesio visa plaštaka. Pirštus laikyti kuo mažesniu atstumu nuo stygų.
Jei iš pradžių nepavyks to padaryti, pereikite į vietą grife, kur grifo skirsniai siauresni, po to kas skirsnis grįžkite į pirminę padėtį.
Paveiksle pavaizduotas pirmas akordas C.
Tabuose pirmas skaičius reiškia kuriame skirsnyje spaudžiama styga. Antras skaičius už brūkšnio- su kuriuo pirštu.
Pirma styga -(E) laisva, antra styga (C) spaudžiama pirmame skirsnyje 1 pirštu, trečia styga (G) - laisva, ketvirta styga (E) spaudžiama antrame skirsnyje pirštu 2, penkta styga (C) spaudžiama terčiame skirsnyje pirštu 3, šešta styga (E)- laisva. Kairės rankos pirštai visos pamokos metu neturi būti atitraukiami nuo stygų. Iš pradžių garsas gali būti nešvarus. Tai atsitinka kai kairės rankos pirštai nepakankamai prispaudžia stygas, arba stygos spaudžiamos per vidurį skirsnio arba ant slankstelio.
Blogas garsas gali būti dėl nepakankamo pirštų sulenkimo ar lietimosi į kitas stygas.
Nežiūrint į tai, kad iš pradžių spaudžiant stygas jausis rankos pirštų nuovargis, vėliau pastoviai užsiiminėjant, rankai stiprėjant tai praeis, nepasiduokit.
Viršuje paveikslo parodyta dešinės rankos pirštų kombinacija i-m. Pakartokite pamoką su kombinacijomis m-i, i-a, m-a.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE