Pamokos II Kursas

79 Pamoka

GLISANDO
Glisando atliekamas kaip ir legato , bet tuo pačiu pirštu.
Pirmame takte užspauskite 1 pirštu IV ketvirtame skirsnyje F#. Po stygos užgavimo dešine ranka pirštas turi slysti styga iki VII skirsnio, spaudžianr stygą reikiama jėga, kad aiškiai būtų girdimas garsas A#.
Tuo pačiu būdu pakartokite glisando 2. 3 ir 4 pirštais.
Raudonai parodyti skaičiai reiškia kairės rankos pirštų numerius.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE