Pamokos I kursas
6 Pamoka

NUOSEKLŪS NYKŠČIO, SMILIAUS IR DIDŽIOJO PIRŠTŲ VEIKSMAI
Siekite vienodo garsų skambesio.
Neleiskite plaštakai šokinėti ir laikykitės teisingos dešinės rankos padėties.
Laikykitės vienodo ritmo, įgudus didinkite tempą.
Paveiksle nurodyta pirštų kombinacija p-i-m pirmame takte.(Žiūrėkite pirštų puslapyje "Gitaros technika"). Naudokite ją visai pamokai.
Atlikite šią pamoką ir kita pirštų kombinacija p-m-i.
ĮSIMINKITE GITAROS LAISVŲ STYGŲ NATŲ PAVADINIMUS IR VIETĄ PENKLINĖJE