Pamokos II Kursas

65 Pamoka

KETURIŲ GARSŲ APREDŽIO IR KAIRĖS RANKOS PIRŠTŲ JĖGOS DIDINIMAS
Išgaunamų garsų skambesys turi būti neperttraukiamas.
Bevardis pirštas dirba kaip ir kiti,- be atramos į kitą stygą, kad neslopinti skambesio atliekamo didžiuoju pirštu.
Jei apredžio atliekamas lėtu tempu, nata atliekama didžiuoju pirštu turi skambėti tiek kiek ir kita natų grupė, galima naudoti atramą į kitą stygą.
Pirmame paveiksle 1 takte imame akordą F2, antrame C#2. Antrame paveiksle traukiame plaštaką per vieną skirsnį dešinėn- akordai F#2 ir D2.
Pagal šią sistemą praeikite iki IX skirsnio ir tuo pačiu būdu grįžkite atgal.
Iš pradžių šią pamoką atlikti iki galo be poilsio ir lėtame tempe gali nepavykti, nes ranka pavargsta. Todėl iš pradžių grokite iki pozicijos, kai atlikimas yra be sunkumų.
Stiprėjant kairės rankos pirštų jėgai didinkite pozicijų skaičių, kad įveiktumėte visą pamoką.
Einant laikui be užsiėmimų gitara ar darant pertrauką , pirštai vėl silpnės ir atsiras sunkumų spaudžiant stygas. Tada prisiminkite šią pamoką.
Naudokite dešinės rankos pirštų kombinacijas p/i-m-a.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE