Pamokos II kursas
46 Pamoka

KAIRĖS RANKOS VEIKSMAI
Laikykitės praeitos pamokos nurodymų, t.y.:
Platus pirštų siekis neturi pažeisti teisingos kairės rankos plaštakos padėties.
Iš pradžių įsisavinkite po vieną taktą, lėtai, kad pirštai pradėtų laisvai judėti.
Laikykitės nurodytų pirštų aplikacijų. Įsisavinus tempą didinkite.
Pamoką atlikite labai kruopščiai, kad nebūtų sunkumų ateityje.
Naudokite pirštų kombinacijas m-i.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE