Pamokos I kursas
3 Pamoka

Pamokos tikslas įtvirtinti teisingą dešinės rankos ir jos pirštų padėtį, pratinti pirštus sklandžiam garso išgavimui.
Ištieskite dešinės rankos pirštus, sulenkite pirštų du sąnarius ir prie jų prispauskit nykštį.
Uždėkite dešinę ranką ant stygų, kaip pavaizduota įvade. Nykštys turi būti lygiagretus gitaros skirsniams.
Tokia rankų padėtis leidžia kliudyti stygas tiesiu kampu, kas sąlygoja pilno garso išgavimą.
Užgaukite pirmą stygą smiliumi, o paskui didžiuoju pirštu, kartokite šį judesį keletą kartų išgaunant švarų garsą.
Skambinkite iš pradžių pamažu, išlaikydami teisingą pirštų padėtį.
Po stygos užgavimo pirštas atsirems į viršutinę stygą, bet jis neturi nutolti nuo pirmos stygos, kurą vėl reiks užgauti.
Skambindami neištiesinkite pirštų sąnarių, ir laikykite ranką pastovioje padėtyje.
Paveiksle viršuje nurodyta naudojamų pirštų kombinacija i-m. Pirštų žymėjimas parodytas puslapyje "Gitaros technika".
Kai pavyks išgauti švarų ir tolygų garsą visomis stygomis naudokite pirštų kombinaciją m-a.
Storiausia styga skambinate nykščiu ( paveiksle pažymėta p). Styga užgaunama žemesnės stygos kryptimi.
Po stygos kliudymo nykštys susikryžiuja su smiliumi. Pagrokite nykščiu ir kitomis stygomis (A,D,G).
ĮSIMINKITE GITAROS LAISVŲ STYGŲ NATŲ PAVADINIMUS IR VIETĄ PENKLINĖJE