Pamokos I kursas
39 Pamoka

KAIRĖS RANKOS PIRŠTŲ JUDESIŲ TOBULINIMAS
Laikykitės 36 pamokos nurodymų dėl plaštakos ir pirštų padėties.
Garsams aukštėjant pirštai atitraukiami nuo stygos momentu, kai pereinama prie kitos stygos.
Garsams žemėjant stenkitės spausti stygas visais keturiais pirštais vienu metu.
Po garso išgavimo 4 pirštu, kiti pirštai nuosekliai pakeliami, tuo metu kai išgaunamas sekantis garsas.
Iš pradžių grokite lėtai ir garsiai, atitraukiant dešinės rankos pirštus kiek tai įmanoma, neprarandant plaštakos pastovumo.
Įsisavinus didinkite tempą, ir mažinkite pirštų judesių amplitudę.
Atlikite pamoką naudodami pirštų kombinaciją i-m, m-i, m-a, a-m.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE