Pamokos I kursas
32 Pamoka

ŽEMĖJANTIS TRIGARSIŲ APREDŽIO
DEŠINĖ RANKA
Priešinga apredžio garsų kryptis keičia stygų užgavimo būdą.
Pirštų atrėmimas į gretimą stygą nekliudo garso išgavimui.
Pirmame takte po garso išgavimo (E)didžiuoju pirštu o po to (C) smiliumi, jis laisvai gali atsiremti į gretimą stygą. Garsas nebus pertrauktas.
Grojimas su atrama į gretimą stygą duoda stipresnį garsą ir prideda didesnio pasitikėjimo judesiais.
Atlikite pamoką naudodami pirštų kombinacijas p/m/i.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE