Pamokos I kursas
25 Pamoka

BOSŲ GROJIMAS NYKŠČIU KARTU SU KITAIS SĄSKAMBIAIS
Dvigarsiai ir bosai kiekvienoje aštuntinių natų grupėje, atliekami kaire ranka kaip vienas akordas.
Pirštai turi pasilikti ant stygų viso garso trukmės metu, nekliudant kitų pirštų judesiams.
Jei natų grupėje keičiasi tik vienas garsas, tai tik vienas pirštas keičia padėtį. Likusieji lieka savo vietose.
Dvigarsiai neturi nutrūkti visos pamokos metu. Dvigarsiai turi skambėti kiek tyliau negu bosinės natos.
Atlikite pamoką naudodami pirštų kombinacijas p-m-m-m, p-i-i-i.
Stenkitės, kad plaštaka būtų pastovioje padėtyje, o garsai švarūs ir ritmiški.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE