Pamokos I kursas
22 Pamoka

DEŠINĖS RANKOS NYKŠČIO IR KAIRĖS RANKOS PIRŠTŲ VEIKSMAI KARTU
KAIRĖ RANKA
Kad išvengti nereikalingų judesių, pirštas spaudžiantis stygą neturi būti pakeltas nuo stygos tol, kol tai nebus kliūtis išgaunant sekantį garsą.
Šis veiksmas tabuose pažymėtas punktyrine linija. 1 pirštas spaudžiantis stygą išgaunant garsą F pirmame takte, pasilieka savo vietoje tol, kol nebus paimtas paskutinis F antrame takte, nemaišant 3 pirštui atlikti garsą G trečiame skirsnyje.
DEŠINĖ RANKA
Nykščio veiksmai remiasi antrojo sąnario sulenkimu.
Išgaunant garsą reikia stengtis kad nykštis nadarytų smūgio į stygą. Piršto sulenkimas daromas prisilietimo prie stygos momentu, o ne anksčiau.
Stenkitės kad abiejų rankų veiksmai būtų suderinti, t.y. kad kiekvienas kairės rankos pirštas spaustų stygą atitinkamame skirsnyje tiksliai tuo momentu, kai išgaunamas garsas dešine ranka.
Nykščio judesio amplitudė esant dažnesniems stygų užgavimams turi mažėti.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE