Pamokos I kursas
18 Pamoka

PRADINIS BARE ATLIKIMAS Du nauji akordai- D ir A7. Iš pradžių pasipraktikuokite kairės rankos padėties pasikeitimą grojant šios akordus, kurie pavaizduoti tabų gale.
A7 akorde bare apima keturias stygas antrame grifo skirsnyje, 8- tame takte 2 pirštas pereina nuo antros stygos ant pirmos, o 15- tame takte grįžta į pradinę padėtį.
Lengvai akcentuokite pirmąjį garsą kiekvienoje aštuntinių natų grupėje, ir spauskite stygas pirštais, kurie nurodyti.
Plaštakos ir pirštų nuovargis, kurį pradedantysis jaučia atliekant bare, palaipsniuj išnyks, todėl atliekant pamoką reikia kartas nuo karto rankai suteikti poilsio.
Įsiminę pirštų padėtį, kaip parodyta tabuose, stenkitės atlikti pamoką žiūrėdami į natas be tabų.
Viršuje paveikslo parodyta dešinės rankos pirštų kombinacija m-a-m-a-m-a.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE