Pamokos I kursas
17 Pamoka

PRADINIS BARE ATLIKIMAS
Bare- veiksmas kai kairės rankos smiliumi prisaudžiamos kelios ar visos stygos, esančios tame pačiame grifo skirsnyje.
Šiuo atveju pirmas ir antras skirsniai
Pusiau bare- kai užspaudžiamos kelios stygos, pilnas,- kai smiliumi užspaudžiamos visos šešios stygos.
Kad atliekamas garsas būtų švarus ir laikytusi visos numatytos trukmės, reikia teisingai uždėti pirštą, ir panaudoti reikiamą piršto jėgą .
Pirštas uždedamas išilgai kuo arčiau metalinio slankstelio ir prispaudžia stygas vidine plačiausia puse. Iš pradžių užgaukite po vieną stygą smiliumi, kai garsas bus švarus braukite nykščiu nuo storiausios stygos ligi ploniausios, po to smiliumi nuo ploniausios iki storiausios.
Pragrokite nurodytas natas siekdami maksimaliai aiškaus garso. Pirmame takte -smilius pirmame grifo skirsnyje, antrame- antrame skirsnyje.
Pasipraktikuokite ir kituose skirsniuose.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE