Pamokos I kursas
13 Pamoka

APREDŽIO.SKAMBINIMAS NYKŠČIU, SMILIUMI IR DIDŽIUOJU PIRŠTAIS
Naujas akordai A ir E7.
Apredžio- (natos grojamos paeiliui viena paskui kitą) reikia laikyti kaip to paties akordo natas.
Įsisavinkite akordų atlikimą. Am, pereiti į E7 vėl Am, E7 ir taip toliau.
Kairė ranka, atliekant pamoką pirmuose dviejuose taktuose nekeičia savo padėties ir nepakeliamas nė vienas pirštas.
Keičiant poziciją trečiame takte, atliekamas vienalaikis 1 ir 4 pirštų judesys.
Pereinant į penktą taktą pirštai pakeliami kuo mažesniu atstumu nuo stygų, tuo pačiu metu 2 ir 3 pirštai spaudžia atitinkamas stygas nurodytuose skirsniuose.
Penktame takte, kai 3 pirštas spaudžia antroje stygoje C#, o 2 pirštas ketvirtoje stygoje E, 1 pirštas laisvai prispaudžia penktą stygą pirmame skirsnyje A#.
Tas pats vyksta 7 takte atliekant natą F# šeštoje stygoje.
Įsiminę pirštų padėtį, kaip parodyta tabuose, stenkitės atlikti pamoką žiūrėdami į natas viršuje be tabų.
Viršuje parodyta dešinės rankos pirštų kombinacija p-i-m.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE