Pamokos I kursas
12 Pamoka

VEIKSMAI ATBULINE TVARKA
Du nauji akordai- Am ir E. Iš pradžių pasipraktikuokite keičiant kairės rankos padėtį grojant akordus, kurie pavaizduoti pamokos gale.
Pirmiausiai Am po to E ir taip toliau.
E akorde G nata su ženklu # reiškia kad G nata grojama puse tono aukščiau t.y. G -laisva 3 styga, G# 3 styga pirmame skirsnyje.
Stenkitės stygas spausti kuo arčiau slankstelio tarp grifo skirsnių, arčiau aukštesnio skirsnio.
Įsiminę pirštų padėtį, kaip parodyta tabuose, stenkitės atlikti pamoką žiūrėdami į natas be tabų.
Viršuje parodyta dešinės rankos pirštų kombinacija m-i. Pakartokite pamoką su kombinacijomis i-m, i-a, m-a.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE