Pamokos I kursas
10 Pamoka

POZICIJOS PAKEITIMAS, SMILIAUS IR DIDŽIOJO PIRŠTŲ VEIKSMAI GRETIMOSE STYGOSE
Kairės rankos pirštai atleidžiami nuo stygų tik tuo momentu, kada pirštai turi atsidurti naujoje pozicijoje.
Pirštai pakeliami virš stygų be trūkčiojimų ir kuo mažesniu atstumu.
Įpraskite pirštų pozicijos pakeitimą atlikti natūraliu judesiu, nežiūrint į stygas.
Pirštų suartėjimas ir atitolinimas neturi pažeisti teisingos rankos padėties.
Tuo metu, kai tas pats garsas yra toks pats dviems vienas po kito einančiams akordams, pirštas turi pasilikti vietoje.
Jei pereinant į kitą poziciją kažkuris pirštas turi atlikti naują garsą toje pačioje stygoje, tai jis slenka grifu neatitraukiant nuo stygos.
Kai kairės rankos pirštai randasi ant pirmos ar antros stygų, plaštaka siekia atsitraukti atgal. Dėl to plaštaką reikia kiek įlenkti. Pirštai pereinant iš vienos į kitą poziciją turi išgauti švarų garsą ir laikantis ritmo.
Pamokoje trys akordai: C,G ir G7. Braukite per visas šešias stygas dešinės rankos nykščiu.
Kartokite šius akordus tol, kol ranka nepradės greitai ir užtikrinai atlikti pozicijos pakeitimus nežiūrint į stygas.
ATSIMINKITE NAUDOJAMŲ NATŲ REIKŠMES PENKLINĖJE IR JŲ PADĖTĮ GITAROS GRIFE